گریس خورهای شیرهای توپی

  • برگزاری کنگره جهانی و تخصصی تجهیزات تونل سازی(WTC) و ماشین آلات TBM و محصولات جانبی در دبی مورخ 6-1 اردیبهشت ماه

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2609

  • برگزاری سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورت Online  و عیب یابی شیرآلات با استفاده از فشارسنج در شرکت پتروشیمی پردیس واقع در عسلویه  مورخ 26 فروردین ماه 97

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2601

  • برگزاری سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورت Online  در سایت اصلی شرکت نفت و گاز پارس واقع در عسلویه  مورخ 17 اسفندماه 96 

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2593

  • برگزاری سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورت Online  در شرکت بهره برداری نفت مناطق مرکزی (زاگرس جنوبی) مورخ 14 اسفندماه 96

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2585

  • برگزاری سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورت Online  در شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو مورخ 7 اسفندماه 96

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2577

  • برگزاری همایش تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات تحت فشار در حین کار در شرکت گاز استان بوشهر  مورخ 10 بهمن ماه 96 وناحیه کنگان مورخ 11 بهمن ماه 96

   http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2569 / http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2561

  • حضور در نهمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه مورخ24-27 دی ماه 96

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2553

  • انتخاب شرکت به عنوان کارآفرین سال 96 در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی مورخ 25 آذرماه 96

http://www.sealsanat.com/fa/?current=news&newsrogsfaid=2529

Flow Wolf® 1/4” Buttonhead Fitting Flow Wolf® 3/8” Buttonhead Fitting
Thread Material Part Number
1/4” – 18NPT Stainless Steal F-FW1/4-BH-SS-CRN
The ¼ inch FLOW WOLF vented cap, sealant injection fitting with giant buttonhead, comes in stainless sreel ONLY, The tapered thread ensures a tight fit. Perfect for small ball and gate valves.
Suitable for high-pressure service.
Thread Material Part Number
3/8” – 18NPT Stainless Steal F-FW3/8-BH-SS-CRN
3/8” – 18NPT Carbon Steal F-FW3/8-BH-CS
The 3/8 inch FLOW WOLF vented cap, sealant injection fitting with giant buttonhead, Comes in both stainless and carbon steel.
Suitable for high-pressure service.
Suitable for high-pressure service.

Flow Wolf ® 1/2” Buttonhead Fitting Flow Wolf® ½” Screw-On Fitting
Thread Material Part Number
1/2” – 14NPT Stainless Steal F-FW1/2-BH-SS-CRN
1/2” – 14NPT Carbon Steal F-FW1/2-BH-CS
The ½ inch FLOW WOLF vented cap, sealant injection fitting with giant buttonhead, Comes in both stainless and carbon steel.
This fitting is the industry standard for ball valve fittings.
Suitable for high-pressure service.
Thread Material Part Number
1/2” – 14NPT Carbon Steal F-FW-SO1/2-CS
The 1/2 inch FLOW WOLF vented cap, screw-on sealant injection fitting does not have a giant buttonhead connection, Most often used in wellhead gate valves or when using screw-on couplers.
Suitable for high-pressure service.
Suitable for high-pressure service.
Giant Buttonhead Fitting
Thread Material Part Number
1/2” – 14NPT Stainless Steal F-SW1/2-SS
3/8” – 18NPT Stainless Steal F-SW3/8-SS
1/4” – 18NPT Stainless Steal F-SW1/4-SS
1/8” – 27NPT Stainless Steal F-SW1/8-SS*
One-piece body stainless steel buttonhead fittings are suitable for use in corrosive or sour gas (H2S) service, or in exposed areas.
Larger sizes come with a double-ball check, the smallest size has a single-ball check.
*designates single ball check
Thread Material Part Number
1/2” – 14NPT Carbon Steal F-SW1/2-CS
3/8” – 18NPT Carbon Steal F-SW3/8-CS
1/4” – 18NPT Carbon Steal F-SW1/4-CS
1/8” – 27NPT Carbon Steal F-SW1/8-CS*
Standard one-piece body carbon steel buttonhead fittings are designed for use in enclosed, non-corrosive service areas.
Larger sizes come with a double-ball check, the smallest size has a single-ball check.
*designates single ball check
Small Screw-On Adapter
Material Part Number
Carbon Steal D-SSO-SO-CS
Screw-on adapter for small W-K-M/ IKS-type capped fittings.
Available in carbon steel ONLY. Stainless steel or other materials available by special request.