اخبار سایت

برگزاری دوره آموزشی آزمون های مربوط به کامپوندهای آببندی و روانکاری مطابق با IGS-M-CH-037

تاریخ : ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲

بدین وسیله باسحضار میرساند این شرکت مفتخر به برگزاری دوره آموزشی آزمون های مربوط به کامپوندهای آببندی و روانکاری مطابق با IGS-M-CH-037  در تاریخ 22 اسفندماه 1402 برای کارآموزان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران گردید.

امید است این شرکت توانسته باشد سهم کوچکی در آموزش سرمایه های انسانی و متخصص، در راه خدمت به کشور عزیزمان داشته باشد

تقدیر نامه انجمن صنفی کارفرمایی بازرسی.pdf.