اخبار سایت

اخذ گواهی حسن انجام کار از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تاریخ : ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱

بدین وسیله به استحضار می رساند این شرکت، مفتخر به اخذ تأییدیه از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی جهت انجام خدمات روانکاری و رفع  جام شیر  20 اینچی خط لوله پروپان گردید.

بدین ترتیب که کارشناسان این شرکت در تاریخ های 13 و 14 دی ماه سال جاری با تزریق RAGA Valve Cleaner و  RAGA Winter Lube#7030 موفق به روانکاری و رفع جام شیر 20 اینچی خط لوله پروپان گردید.

/eimg/گواهی حسن انجام کار از مجتمع گاز پارس جنوبی.pdf