اخبار سایت

اخذ گواهی حسن انجام کاراز شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (بندر سیراف پارس)

تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱

بدین وسیله به استحضار می رساند این شرکت، مفتخر به اخذ تأییدیه از شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (بندر سیراف پارس) جهت رفع  جام شیر توپی 20 اینچی گردید.

بدین ترتیب که کارشناسان این شرکت در تاریخ های 13 و 14 دی ماه سال جاری با تزریق RAGA Valve Cleaner و  RAGA Winter Lube#7030  موفق به رفع جام یک عدد شیر توپی 20 اینچی خط صادراتی بندر سیراف شدند

گواهی حسن انجام کار از بندر سیراف.pdf