اخبار سایت

لغو نمایندگی اهواز به مدیریت آقای مهدی رضایی

تاریخ : ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹

قابل توجه کلیه شرکت های نفتی و گازی استان خوزستان و استان های جنوبی کشور

به این وسیله باستحضار میرساند از تاریخ 99/09/30 همکاری این شرکت با نمایندگی اهواز ( به مدیریت آقای مهدی رضایی) به اتمام رسیده است و ایشان هیچگونه ارتباط حقوقی با شرکت سیل صنعت رگا ندارد.

خواهشمند است کلیه مکاتبات و درخواست ها را به آدرس دفتر مرکزی ارسال فرمایید .

مسئول هماهنگی با شرکت های حوزه خوزستان و بوشهر، خانم افضلی و آقای مهرداد رضایی میباشند.

N35761147لغو نماینگی اهواز.pdf