اخبار سایت

عضویت در کمیته تخصصی مواد شیمیایی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تاریخ : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸

بدین وسیله به استحضار می رساند این شرکت مفتخر به عضویت در کمیته تخصصی مواد شیمیایی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گردید و جناب آقای مهندس جعفر رضایی به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.