اخبار سایت

حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت استان خوزستان

تاریخ : ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸

سروران گرامی با حضور گرمتان ما را در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت استان خوزستان یاری فرمایید

مکان: اهواز-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان- سالن خرمشهر-غرفه شماره 101- شرکت سیل صنعت رگا

 زمان: 22-25 آذر ماه  1398                                    ساعت بازدید: 9 الی 17