اخبار سایت

افتخار ورود به وندورلیست وزارت نفت عراق

تاریخ : ۹ / ۷ / ۱۳۹۸

بدین وسیله به استحضار میرساند این شرکت مفتخر به ورود به وندورلیست وزارت نفت عراق جهت تأمین گریس و تجهیزات تزریق گریس (گریس پمپ ها) میباشد