اخبار سایت

برگزاری سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورتOnlineدر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه نار و کنگان

تاریخ : ۵ / ۸ / ۱۳۹۷

سمینار تخصصی نگهداری و تعمیرات شیرآلات به صورتOnline  در روزهای  سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 1 و 2 آبان ماه 97 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه نار و کنگان برگزار شد.